MIEJSCA KULTU
Istnieją dwa najważniejsze miejsca kultu św. Agnieszki. Pierwszym jest bazylika św. Agnieszki za murami, zbudowana przez cesarza Konstantyna Wielkiego, gdzie pod ołtarzem głównym znajdują się katakumby naszej patronki, a w nich złożone są jej zwłoki. W ołtarzu natomiast znajdują się relikwie świętej. Katakumby św. Agnieszki, znane już uprzednio Bozjuszowi, zostały odkryte ponownie przypadkowo w latach 1865-1866. Systematyczne odkopywanie ropoczęto dopiero w 1869 r.Marian Armellini, uczeń wielkiego Jana Chrzciciela De Rossi'ego, opisał dokładnie wyniki tych wykopalisk. W udostępnionej zwiedzającym części katakumby św. Agnieszki nie zachowały się żadne malowidła, spotykamy natomiast wiele napisów o dużym znaczeniu historycznym. Niektóre z nich podają nawet dokładnie imiona urzędujących konsulów. Najstarsza data to rok 341. Wielka część napisów znaleziona na terenie katakumb została umieszcona na ścianach klatki schodowej prowadzącej do bazyliki. Wśród napisów na szczególną uwagę zasługuje oryginalna tablica marmurowa z wyrytym na niej wierszem łacińskim ku czci św. Agnieszki.Tablicę tę położył papież Damazy. Łączna długość katakumbowych korytarzy wynosi 5 km. W katakumbach św. Pamfila i katakumbach Commodili znajdują się najdawniejsze wizerunki świętej wykonane jeszcze w IV w.

W Bazylice św.Agnieszki dnia 16 lutego 2006 roku nasz opiekun ks.Dariusz odprawił Mszę św. modląc się w intencji kierownika Włodzimierza i całej wspólnoty scholi.

Drugim zaś miejscem, gdzie szczególnie czci się św. Agnieszkę jest plac Domicjana w Rzymie, na którym poniosła ona męczeńską śmierć.